Μαθητικό Δυναμικό Σχολείου

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ


 

Κατά το σχολικό έτος 2014-15 φοιτούν στο 19ο ΓΕΛ 184 μαθητές και μαθήτριες.


 

Αναλυτικά:

  • στην Ά τάξη λειτουργούν 3 τμήματα με 60 μαθητές.
  • στην ΄Β τάξη λειτουργούν 3 τμήματα με 57 μαθητές. Επίσης, λειτουργούν 1 τμήμα προσανατολισμού θεωρητικών κι ανθρωπιστικών σπουδών και 2 τμήματα θετικών σπουδών.
  • στην Γ' τάξη λειτουργούν 3 τμήματα γενικής παιδείας με 67 μαθητές. Επίσης, λειτουργούν 2 τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης, 1 θετικής και 1 τεχνολογικής κατεύθυνσης.

mathites