Εκπαιδευτικοί Σχολείου

Εκπαιδευτικοί Σχολείου

 Κατά το σχολικό έτος 2014-15 υπηρετούν στο 19ο ΓΕΛ Θεσ/νικης, οι εκπαιδευτικοί:


Διευθυντής

Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Υποδιευθυντής
Ευθύμιος Λίτσας, Φιλόλογος
Θεολόγος
Γιοβανάκη Αικατερίνη, με οργανική θέση
Φιλόλογοι
Καρακλίδου Τριανταφυλλιά, με οργανική θέση
Κυριαζή Μαρία, τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2014-15
Λουλάς Γεώργιος, με οργανική θέση
Παυλίδου Βασιλική, με οργανική θέση
Περδίκη Στυλιανή,  τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2014-15
Μαθηματικοί
Ζουρνά Χριστίνα, με οργανική θέση
Φανταράκης Στυλιανός, με οργανική θέση
Φυσικοί
Δριβελέγκα Παναγιώτα, με οργανική θέση
Μυγδανάλευρος Θεοδόσιος, με οργανική θέση
Χημικοί
Δάλπη Μαρία, με οργανική θέση
Βιολόγος
Ζωφάκη Μαρία, τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2014-15
Αγγλικών
Παπαδάτου Μαρίνα, τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2014-15
Οικονομολόγος
Δέμπας Γεώργιος, με οργανική θέση
Φυσικής Αγωγής
Καζαμία Μαρία, με οργανική θέση
Πληροφορικής
Μπλάτζιου Ειρήνη, τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2014-15
Καλλιτεχνικών
Αδαμαντίδης Κωνσταντίνος, τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2014-15